CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Trafik, rökning, stearinljus och stekning - Nanopartiklar både ute och inne

Lars Ekberg (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
VVS-Forum Vol. 2005-10 (2005), Teknik&Installation, p. 44-46.
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Nyckelord: UFP, particles, ultrafine, filter, indoor climate, outdoor air, pollution, gas adsorptionDenna post skapades 2006-01-26.
CPL Pubid: 12370

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur