CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Distribution of mRNA transcripts in the single pancreatic islet cell

M Bengtsson ; Anders Ståhlberg (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; P Rorsman ; Mikael Kubista (Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär bioteknik)
Biophysical Journal (0006-3495). Vol. 1 (2005), 88, p. 569A.
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2010-07-05.
CPL Pubid: 123694

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär bioteknik (2005-2007)

Ämnesområden

Industriell bioteknik

Chalmers infrastruktur