CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fatigue crack nucleation induced by surface shearing of railway wheels

Johan Ahlström (Institutionen för metalliska konstruktionsmaterial) ; Birger Karlsson (Institutionen för metalliska konstruktionsmaterial)
Fatigue '99 / X.R. Wu, Z.G. Wang Vol. 4 (1999), p. 2609-2614.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 12369

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för metalliska konstruktionsmaterial (1900-2003)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur