CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Toward Design-based Engineering of Industrial Microbes

Keith Tyo (Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi) ; Kanokarn Kocharin (Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi) ; Jens B. Nielsen (Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi)
Curr. Op. Microbiol. (1369-5274). Vol. 13 (2010), 3, p. 255-262.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-07-05. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 123671

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi (2008-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Bioinformatik och systembiologi
Genteknik inkl. funktionsgenomik
Biokemisk och bioteknisk processteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Metabolic engineering of Saccharomyces cerevisiae for polyhydroxybutyrate production