CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Systems Biology of lipid metabolism: From yeast to human

J.M Otero ; Jens B. Nielsen (Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi)
FEBS Letters (0014-5793). Vol. 583 (2010), 24, p. 3905-3913.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-07-05. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 123670

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi (2008-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Bioinformatik och systembiologi
Genteknik inkl. funktionsgenomik
Biokemisk och bioteknisk processteknik

Chalmers infrastruktur