CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The b-subunits of the Snf1 kinase in Saccharomyces cerevisae, Gal83 and Sip2, but not Sip1 are redundant in glucose derepression and regulation of sterol biosynthesis

Jie Zhang (Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi) ; Lisbeth Olsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik ) ; Jens B. Nielsen (Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi)
Molecular micobiology (0950-382X). Vol. 77 (2010), 2, p. 371-383.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-07-05. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 123668

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi (2008-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik (2008-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Bioinformatik och systembiologi
Genteknik inkl. funktionsgenomik
Biokemisk och bioteknisk processteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Global Regulation of Snf1 in Saccharomyces cerevisiae: A case study of experimental systems biology