CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Implementation of communication-mediating domains for non-ribosomal peptide production in Saccharomyces cerevisae

Verena Siewers (Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi) ; Rita San-Bento (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; Jens B. Nielsen (Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi)
Biotechnol. Bioeng. (0006-3592 ). Vol. 106 (2010), 5, p. 841-844 .
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: non-ribosomal peptide synthetase, yeast, COM domain, secondary metabolismDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-07-05. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 123662

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi (2008-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Bioinformatik och systembiologi
Genteknik inkl. funktionsgenomik
Biokemisk och bioteknisk processteknik

Chalmers infrastruktur