CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

In silico genome-scale reconstruction and validation of the Corynebacterium glutamicum metabolic network.

K.R. Kjeldsen ; Jens B. Nielsen (Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi)
Biotechnology and Bioengineering (0006-3592). Vol. 102 (2009), 2, p. 583-597.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-07-05. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 123654

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi (2008-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Bioinformatik och systembiologi
Genteknik inkl. funktionsgenomik
Biokemisk och bioteknisk processteknik

Chalmers infrastruktur