CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Antibiotic overproduction in Streptomyces coelicolor A3(2) mediated by phosphofructokinase deletion

I Borodina ; J. Siebring ; J. Zhang ; C.P. Smith ; G. Van Keulen ; L. Dijkhuizen ; Jens B. Nielsen (Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi)
J. Biol. Chem. Vol. 283 (2008), p. 25186-25199.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-07-05. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 123653

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi (2008-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Bioinformatik och systembiologi
Genteknik inkl. funktionsgenomik
Biokemisk och bioteknisk processteknik

Chalmers infrastruktur