CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Growth temperature exerts a differential physiological and transcriptional response in laboratory and wine strains of Saccharomyces cerevisiae

F. Pizarro ; M.C. Jewett ; Jens B. Nielsen (Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi) ; E. Agosin
Appl. Environ. Microbiol. Vol. 74 (2008), p. 6358-6368.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-07-05. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 123652

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi (2008-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Bioinformatik och systembiologi
Genteknik inkl. funktionsgenomik
Biokemisk och bioteknisk processteknik

Chalmers infrastruktur