CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Production of the polyketide 6-MSA in yeast engineered for increased malonyl-CoA supply

S. Wattanachaisaereekul ; A.E. Lantz ; M.L. Nielsen ; Jens B. Nielsen (Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi)
Metabolic Eng. Vol. 10 (2008), p. 246-254.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-07-05. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 123651

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi (2008-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Bioinformatik och systembiologi
Genteknik inkl. funktionsgenomik
Biokemisk och bioteknisk processteknik

Chalmers infrastruktur