CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A trispecies Aspergillus microarray: Comparative transcriptomics of three Aspergillus species

MR Andersen ; W Vongsangnak ; G Panagiotou ; M.P. Salazar ; L. Lehmann ; Jens B. Nielsen (Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi)
Proc. Nat. Acad. Sci. Vol. 105 (2008), p. 4387-4392.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-07-05. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 123650

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi (2008-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Bioinformatik och systembiologi
Genteknik inkl. funktionsgenomik
Biokemisk och bioteknisk processteknik

Chalmers infrastruktur