CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Metabolic model integration of the bibliome, genome, metabolome and reactome of Aspergillus Niger

Jens B. Nielsen (Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi) ; MR Andersen ; ML Nielsen
Mol Syst Biol. Vol. 4 (2008), p. 178.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-07-05. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 123646

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi (2008-2014)

Ämnesområden

Energi
Livsvetenskaper
Hållbar utveckling
Bioinformatik och systembiologi
Genteknik inkl. funktionsgenomik
Biokemisk och bioteknisk processteknik

Chalmers infrastruktur