CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Noise performance of optical fiber transmission links that use non-degenerate cascaded phase-sensitive amplifiers

Zhi Tong (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; C. J. McKinstrie ; Carl Lundström (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Peter Andrekson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Optics Express (1094-4087). Vol. 18 (2010), 15, p. 15426-15439 .
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-07-02. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 123638

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur