CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modeling and measurement of the noise figure of a cascaded non-degenerate phase-sensitive parametric amplifier

Zhi Tong (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Adonis Bogris ; Carl Lundström (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; C. J. McKinstrie ; Michael Vasilyev ; Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Peter Andrekson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Optics Express (1094-4087). Vol. 18 (2010), 14, p. 14820-14835.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-07-02. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 123637

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur