CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Noise Figure Non-reciprocity in Fiber Optical Parametric Amplifiers with Zero-Dispersion-Wavelength Variations

Zhi Tong (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Carl Lundström (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Peter Andrekson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
ECOC'10, European Conference on Optical Communication (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-07-02. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 123636

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur