CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Microstructural evaluation and interpretation of the mechanically and thermally affected zone under railway wheel flats

Johan Ahlström (Institutionen för metalliska konstruktionsmaterial) ; Birger Karlsson (Institutionen för metalliska konstruktionsmaterial)
Wear Vol. 232 (1999), 1, p. 1-14.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 12362

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för metalliska konstruktionsmaterial (1900-2003)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur