CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Lönsamt att uppfylla behoven

Per Fahlén (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
VVS-Forum Vol. 2005-10 (2005), Teknik&Installation, p. 4-6.
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Nyckelord: indoor climate, thermal comfort, air quality, ventilation, productivityDenna post skapades 2006-01-26.
CPL Pubid: 12358

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur