CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

30 °C ute och 25 °C på kontoret utan kylmaskin

Bengt Bergsten (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
Kulde Skandinavia Vol. 21 (2005), 5, p. 6-10.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: free cooling, chilled beams, cooling towerDenna post skapades 2006-01-26.
CPL Pubid: 12355

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur