CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Exploring Modes of Service Innovation in Manufacturing Firms

Ida Gremyr (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling) ; Nina Löfberg ; Lars Witell
CIRP IPS² Conference, Linköping (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Manufacturing industries, service innovations, innovation modesDenna post skapades 2010-07-01. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 123543

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur