CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Potentials and antecedents of using QFD in healthcare: the case of Swedish hospital

Ida Gremyr (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling) ; Hendry Raharjo (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling)
ENBIS conference (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Quality Function Deployment, Design for Six Sigma, HealthcareDenna post skapades 2010-07-01. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 123542

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur