CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reducing the need of chelating agents in hydrogen peroxide bleaching of kraft pulp

Harald Brelid (Institutionen för skogsindustriell kemiteknik) ; Tommy Friberg (Institutionen för skogsindustriell kemiteknik) ; Rune Simonson (Institutionen för skogsindustriell kemiteknik)
8th International Symposium on Wood and Pulping Chemistry, Helsinki, Finland, June 6-9 Vol. 1 (1995), p. 277-284.
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2010-06-29. Senast ändrad 2011-02-07.
CPL Pubid: 123500

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för skogsindustriell kemiteknik (1990-2003)

Ämnesområden

Pappers-, massa- och fiberteknik

Chalmers infrastruktur