CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Pretreatment of softwood kraft pulp in TCF bleaching using ion exchange with magnesium and calcium

Harald Brelid (Institutionen för skogsindustriell kemiteknik) ; Tommy Friberg (Institutionen för skogsindustriell kemiteknik) ; Rune Simonson (Institutionen för skogsindustriell kemiteknik) ; Eva-Lena Strömberg (Institutionen för skogsindustriell kemiteknik)
International Pulp Bleaching Conference Washington, DC, USA, April 14-18 Vol. 2 (1996), p. 623-630.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-06-29. Senast ändrad 2011-02-07.
CPL Pubid: 123498

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för skogsindustriell kemiteknik (1990-2003)

Ämnesområden

Pappers-, massa- och fiberteknik

Chalmers infrastruktur