CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Removal of manganese at different stages in production of TCF pulp

Harald Brelid (Institutionen för skogsindustriell kemiteknik) ; Tommy Friberg (Institutionen för skogsindustriell kemiteknik) ; Krister Olsson (Institutionen för skogsindustriell kemiteknik) ; Rune Simonson (Institutionen för skogsindustriell kemiteknik)
4th European Workshop on Lignocellulosics and Pulp, Stresa, Italy, September 8-11 p. 470-474. (1996)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2010-06-29. Senast ändrad 2011-02-07.
CPL Pubid: 123497

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för skogsindustriell kemiteknik (1990-2003)

Ämnesområden

Pappers-, massa- och fiberteknik

Chalmers infrastruktur