CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The specific effect of EDTA in pretreatment of pulps with low content of manganese

Harald Brelid (Institutionen för skogsindustriell kemiteknik) ; Tommy Friberg (Institutionen för skogsindustriell kemiteknik) ; Rune Simonson (Institutionen för skogsindustriell kemiteknik)
International Pulp Bleaching Conference, Helsinki, Finland, June 1-5 Vol. 2 (1998), p. 515-520.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-06-29. Senast ändrad 2011-02-07.
CPL Pubid: 123495

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för skogsindustriell kemiteknik (1990-2003)

Ämnesområden

Pappers-, massa- och fiberteknik

Chalmers infrastruktur