CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Spatial distribution and chemical attachments of metal ions in spruce wood

Annica Berglund (Institutionen för skogsindustriell kemiteknik) ; Harald Brelid (Institutionen för skogsindustriell kemiteknik) ; Rune Simonson (Institutionen för skogsindustriell kemiteknik)
10th International Symposium on Wood and Pulping Chemistry, Yokahama, Japan, June 7-10 Vol. 1 (1999), p. 90-94.
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2010-06-29. Senast ändrad 2011-02-07.
CPL Pubid: 123494

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för skogsindustriell kemiteknik (1990-2003)

Ämnesområden

Pappers-, massa- och fiberteknik

Chalmers infrastruktur