CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The behavior of Ca and Mn in spruce wood chips during kraft pulping

Harald Brelid (Institutionen för skogsindustriell kemiteknik) ; Kristoffer Nåhem (Institutionen för skogsindustriell kemiteknik) ; Annica Sundén (Institutionen för skogsindustriell kemiteknik)
11th International Symposium on Wood and Pulping Chemistry, Nice, France, June 11-14 Vol. 1 (2001), p. 91-94.
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2010-06-29.
CPL Pubid: 123491

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för skogsindustriell kemiteknik (1990-2003)

Ämnesområden

Pappers-, massa- och fiberteknik

Chalmers infrastruktur