CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Chip Leaching before Cooking

Harald Brelid (Institutionen för skogsindustriell kemiteknik)
7th International Conference on New Available Technologies, Stockholm, Sweden, June 4-6 p. 17-21. (2002)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-06-29.
CPL Pubid: 123490

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för skogsindustriell kemiteknik (1990-2003)

Ämnesområden

Pappers-, massa- och fiberteknik

Chalmers infrastruktur