CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effects of the use of an NPE chip kidney in a closed bleach plant

Karin Lindgren ; Niklas Berglin ; Harald Brelid (Institutionen för skogsindustriell kemiteknik)
International Pulp Bleaching Conference, Portland, OR, USA, May 19-23 p. 315-324. (2002)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-06-29.
CPL Pubid: 123489

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för skogsindustriell kemiteknik (1990-2003)

Ämnesområden

Pappers-, massa- och fiberteknik

Chalmers infrastruktur