CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Analysis of the redistribution of metal ions in softwood during kraft pulping by synchrotron radiation micro-XRF

Harald Brelid (Institutionen för skogsindustriell kemiteknik) ; Laszlo Vincze ; Anders Rindby (Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys)
12th International Symposium on Wood and Pulping Chemistry, Madison, WI, USA, June 8-12 Vol. 1 (2003), p. 135-138.
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2010-06-29.
CPL Pubid: 123488

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för skogsindustriell kemiteknik (1990-2003)
Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys (1997-2004)

Ämnesområden

Pappers-, massa- och fiberteknik

Chalmers infrastruktur