CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

TCF bleaching of softwood kraft pulp Part 2. Reducing the need for chelating agents in hydrogen peroxide bleaching of softwood kraft pulp

Harald Brelid (Institutionen för skogsindustriell kemiteknik) ; Tommy Friberg (Institutionen för skogsindustriell kemiteknik) ; Rune Simonson (Institutionen för skogsindustriell kemiteknik)
Nordic Pulp and Paper Research Journal Vol. 11 (1996), 2, p. 105-108.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-06-29. Senast ändrad 2011-02-07.
CPL Pubid: 123486

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för skogsindustriell kemiteknik (1990-2003)

Ämnesområden

Pappers-, massa- och fiberteknik

Chalmers infrastruktur