CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

TCF bleaching of softwood kraft pulp Part 4. Removal of manganese from wood shavings prior to cooking

Harald Brelid (Institutionen för skogsindustriell kemiteknik) ; Tommy Friberg (Institutionen för skogsindustriell kemiteknik) ; Rune Simonson (Institutionen för skogsindustriell kemiteknik)
Nordic Pulp and Paper Research Journal Vol. 13 (1998), 1, p. 50-56.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-06-29. Senast ändrad 2011-02-07.
CPL Pubid: 123483

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för skogsindustriell kemiteknik (1990-2003)

Ämnesområden

Pappers-, massa- och fiberteknik

Chalmers infrastruktur