CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

TCF bleaching of softwood kraft pulp Part 5. Investigation of EDTA-metal complexes in chelation filtrates

Harald Brelid (Institutionen för skogsindustriell kemiteknik) ; Tommy Friberg (Institutionen för skogsindustriell kemiteknik)
Nordic Pulp and Paper Research Journal Vol. 13 (1998), 2, p. 112-118.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-06-29.
CPL Pubid: 123482

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för skogsindustriell kemiteknik (1990-2003)

Ämnesområden

Pappers-, massa- och fiberteknik

Chalmers infrastruktur