CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Spatial distribution of metal ions in spruce wood by synchrotron radiation microbeam X-ray fluorescence analysis

Annica Berglund (Institutionen för skogsindustriell kemiteknik) ; Harald Brelid (Institutionen för skogsindustriell kemiteknik) ; Anders Rindby (Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys) ; Per Engström (Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys)
Holzforschung Vol. 53 (1999), 5, p. 474-480.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-06-29.
CPL Pubid: 123481

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för skogsindustriell kemiteknik (1990-2003)
Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys (1997-2004)

Ämnesområden

Pappers-, massa- och fiberteknik

Chalmers infrastruktur