CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Spatial distribution and chemical attachments of metal ions in spruce wood

Annica Sundén (Institutionen för skogsindustriell kemiteknik) ; Harald Brelid (Institutionen för skogsindustriell kemiteknik) ; Anders Rindby (Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys) ; Per Engström (Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys)
Journal of Pulp and Paper Science Vol. 26 (2000), 10, p. 352-357.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-06-29.
CPL Pubid: 123480

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för skogsindustriell kemiteknik (1990-2003)
Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys (1997-2004)

Ämnesområden

Pappers-, massa- och fiberteknik

Chalmers infrastruktur