CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Torrhamnar - ett koncept med stora möjligheter

Violeta Roso (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
Intelligent Logistik Vol. 2010 (2010), 4, p. 44-46.
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Violeta Roso har just disputerat på torrhamnar vid Chalmers i Göteborg. Hon ser stora möjligheter för nya torrhamnar, inte bara för att öka kapaciteten i större utsjöhamnar. Torrhamnarna kan också bygga egna nätverk, samspela och konkurrera inom distribution.

Nyckelord: torrhamnarDenna post skapades 2010-06-28. Senast ändrad 2015-07-28.
CPL Pubid: 123474

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur