CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Rhodium

Lars Öhrström (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi)
Chemistry World podcast: Chemistry in its Element (2010)
[Kapitel, populärvetenskapligt]

Chemistry World takes a whirlwind tour of the periodic table: each week a leading scientist or author tells the story behind a different element. This week Rhodium.

Nyckelord: Rhodium Periodiska Systemet


podcastDenna post skapades 2010-06-24. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 123395

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur