CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

CELL 11-Cells like cellulose scaffolds

Aase Bodin (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; Henrik Bäckdahl (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; Bo Risberg ; Paul Gatenholm (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi)
Abstracts of Papers of the American Chemical Society (0065-7727). Vol. 235 (2008), APR 6 , p. Meeting Abstract: 11-CELL.
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2010-06-24. Senast ändrad 2010-09-20.
CPL Pubid: 123388

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi (2005-2014)
Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning (GU)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur