CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

COLL 9-Betaine ester surfactants

Krister Holmberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; D. Lundberg
Abstracts of Papers of the American Chemical Society (0065-7727). Vol. 235 (2008), (APR 6), p. (Meeting Abstract: 9-COLL).
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2010-06-24.
CPL Pubid: 123379

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur