CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Joint Source-Channel Coding Using Trellis Coded CPM: Soft Decoding

Zihuai Lin (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Tor Aulin (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers))
IEEE Data Compression Conference p. 213-222. (2005)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-10.
CPL Pubid: 12336

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur