CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Galling related surface properties of powder metallurgical tool steels alloyed with and without nitrogen

Sepehr Hatami (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik) ; Alexandra Nafari ; Lars Nyborg (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik) ; Urban Jelvestam (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik)
Wear (0043-1648 ). Vol. 269 (2010), 2-4, p. 229-240.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Magnéli phase oxides, galling, tool steel, powder metallurgy, XPS, AFMDenna post skapades 2010-06-23. Senast ändrad 2010-07-23.
CPL Pubid: 123342

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Microsensors for in situ electron microscopy applications