CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Power and Bandwidth Efficient Joint Source-Channel Coding Scheme

Zihuai Lin (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Tor Aulin (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers))
IEEE International Conference on Communications p. 1107-1111. (2005)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-10.
CPL Pubid: 12334

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur