CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Measuring Maintenance Performance - In Search for a Maintenance Productivity Index

Hans Löfsten (Institutionen för industriell dynamik)
International Journal of Production Economics Vol. 63 (2000), 1, p. 47-58.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 12332

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell dynamik (1900-2004)

Ämnesområden

Nationalekonomi

Chalmers infrastruktur