CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Silicon substrate integrated high Q-factor parallel-plate ferroelectric varactors

Andrei Vorobiev (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Pär Rundqvist (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Khaled Khamchane (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik)
Appl. Phys. Lett. Vol. 83 (2003), p. 3144.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 12331

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ämnesområden

Funktionella material

Chalmers infrastruktur