CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Management of Industrial Maintenance - Economic Evaluation of Maintenance Policies

Hans Löfsten (Institutionen för industriell dynamik)
International Journal of Operations & Production Management (1999)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 12329

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell dynamik (1900-2004)

Ämnesområden

Nationalekonomi

Chalmers infrastruktur