CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Maintenance of Municipal Infrastructure. Journal of Infrastructure Systems

Hans Löfsten (Institutionen för industriell organisation och ekonomi)
Journal of Infrastructure Systems Vol. 4 (1998), 4, p. 139-145.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 12326

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell organisation och ekonomi (1988-2004)

Ämnesområden

Nationalekonomi

Chalmers infrastruktur