CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Första hjälpen ombord

Rune Larsson (Institutionen för sjöfart och marin teknik) ; Ingegerd Snöberg ; Dan Edman
Stockholm : Jure förlag AB, 2009. ISBN: 978-91-7223-298-3.- 150 s.
[Bok]

Första hjälpen ombord är en hand- och kursbok i akut omhändertagande vid olycksfall och grundläggande sjukvård, särskilt framtagen med utgångspunkt från de speciella förhållande som råder ombord på fartyg. Boken är anpassad för att fungera som kursbok på utbildningar till certifikatet Medical First Aid. Innehåll: Sjukvård till sjöss; Första hjälpen; Akuta skador; Akuta sjukdommar; Överlevnad i kallt vatten samt förflyttningsteknik.

Nyckelord: Första hjälpen, akuta skador, akuta sjukdomar, hypotermi


Rune Larsson är utbildad sjuksköterska och verksam som adjunkt och ämnesansvarig för hälso- och sjukvårdsutbildningarna vid Inst. för sjöfart och marin teknik, Chalmers teknsika högskola. Ingegerd Snöberg är utbildad distrikssköterska, filosofie magister i omvårdnad samt verksam som adjunkt och ämnesansvarig för hälso- och sjukvårdsutbildningarna vid Sjöfarthögskolan i Kalmar, Linnéuniversitetet. dan Edman är sjuksköterska, utbildad vårdlärare och verksam som konsult inom sjukvårdsutbildning.Denna post skapades 2010-06-22.
CPL Pubid: 123241

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Allmän medicin
Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
Yrkesmedicin

Chalmers infrastruktur