CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Towards an improvement of the differentiated position of singular product developers

Anna Moses (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management) ; Lise Aaboen (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management)
17th International Product Development Conference "The innovation in crisis time", June 14-15, Murcia, Spain p. 184. (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-06-22.
CPL Pubid: 123179

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management (2006-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi
Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur