CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Photoswitched DNA-binding of a photochromic spiropyran

Johanna Andersson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Shiming Li (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Per Lincoln (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Joakim Andréasson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi)
Journal of the American Chemical Society Vol. 130 (2008), 36, p. 11836-11837.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-06-22. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 123139

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur