CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Värmeintegration av sodapanna i sulfatmassafabrik

Fredrik Persson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Chalmers (1991)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-06-21. Senast ändrad 2012-06-07.
CPL Pubid: 123115

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiska processer

Chalmers infrastruktur